Federated video streaming platform using ActivityPub and P2P in the web browser with Angular. https://joinpeertube.org/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

22 wiersze
446 B

 1. {
 2. "extends": "./tsconfig.base.json",
 3. "compilerOptions": {
 4. "outDir": "./dist/",
 5. "baseUrl": "./",
 6. "paths": {
 7. "@server/*": [ "server/*" ],
 8. "@shared/*": [ "shared/*" ]
 9. },
 10. "typeRoots": [
 11. "server/typings",
 12. "node_modules/@types"
 13. ]
 14. },
 15. "references": [
 16. { "path": "./shared" },
 17. { "path": "./server" },
 18. { "path": "./scripts" }
 19. ],
 20. "files": [ "server.ts", "server/types/express.d.ts" ]
 21. }