Federated video streaming platform using ActivityPub and P2P in the web browser with Angular. https://joinpeertube.org/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

12 wiersze
155 B

 1. *.swp
 2. .git
 3. .github
 4. support/doc
 5. support/nginx
 6. support/systemd
 7. support/docker/*/Dockerfile.*
 8. support/docker/*/*.yml
 9. storage
 10. node_modules
 11. client/node_modules