Bläddra i källkod

Fix live buffering with small latency

tags/v5.1.0
Chocobozzz 2 månader sedan
förälder
incheckning
f967d8be4d
Ingen känd nyckel hittad för denna signaturen i databasen GPG-nyckel ID: 583A612D890159BE
2 ändrade filer med 4 tillägg och 9 borttagningar
  1. +1
    -2
      client/src/assets/player/shared/manager-options/hls-options-builder.ts
  2. +3
    -7
      client/src/assets/player/shared/p2p-media-loader/segment-validator.ts

+ 1
- 2
client/src/assets/player/shared/manager-options/hls-options-builder.ts Visa fil

@@ -96,7 +96,6 @@ export class HLSOptionsBuilder {

segmentValidator: segmentValidatorFactory({
segmentsSha256Url: this.options.p2pMediaLoader.segmentsSha256Url,
isLive: this.options.common.isLive,
authorizationHeader: this.options.common.authorizationHeader,
requiresAuth: this.options.common.requiresAuth,
serverUrl: this.options.common.serverUrl
@@ -129,7 +128,7 @@ export class HLSOptionsBuilder {
...base,

useP2P: false,
httpDownloadProbability: 1
requiredSegmentsPriority: 10
}

case LiveVideoLatencyMode.HIGH_LATENCY:


+ 3
- 7
client/src/assets/player/shared/p2p-media-loader/segment-validator.ts Visa fil

@@ -7,24 +7,20 @@ import { isSameOrigin } from '../common'

type SegmentsJSON = { [filename: string]: string | { [byterange: string]: string } }

const maxRetries = 3
const maxRetries = 10

function segmentValidatorFactory (options: {
serverUrl: string
segmentsSha256Url: string
isLive: boolean
authorizationHeader: () => string
requiresAuth: boolean
}) {
const { serverUrl, segmentsSha256Url, isLive, authorizationHeader, requiresAuth } = options
const { serverUrl, segmentsSha256Url, authorizationHeader, requiresAuth } = options

let segmentsJSON = fetchSha256Segments({ serverUrl, segmentsSha256Url, authorizationHeader, requiresAuth })
const regex = /bytes=(\d+)-(\d+)/

return async function segmentValidator (segment: Segment, _method: string, _peerId: string, retry = 1) {
// Wait for hash generation from the server
if (isLive) await wait(1000)

const filename = basename(removeQueryParams(segment.url))

const segmentValue = (await segmentsJSON)[filename]
@@ -36,7 +32,7 @@ function segmentValidatorFactory (options: {
if (!segmentValue) {
logger.info(`Refetching sha segments for ${filename}`)

await wait(1000)
await wait(500)

segmentsJSON = fetchSha256Segments({ serverUrl, segmentsSha256Url, authorizationHeader, requiresAuth })
await segmentValidator(segment, _method, _peerId, retry + 1)


Laddar…
Avbryt
Spara