Bladeren bron

Fix typings

tags/v4.1.0-rc.1
Chocobozzz 4 maanden geleden
bovenliggende
commit
f85b5afb7c
Geen bekende sleutel gevonden voor deze handtekening in de database GPG sleutel-ID: 583A612D890159BE
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 2 en 2 verwijderingen
  1. +2
    -2
      client/src/assets/player/mobile/peertube-mobile-plugin.ts

+ 2
- 2
client/src/assets/player/mobile/peertube-mobile-plugin.ts Bestand weergeven

@@ -15,10 +15,10 @@ class PeerTubeMobilePlugin extends Plugin {
private seekAmount = 0

private lastTapEvent: TouchEvent
private tapTimeout: NodeJS.Timeout
private tapTimeout: ReturnType<typeof setTimeout>
private newActiveState: boolean

private setCurrentTimeTimeout: NodeJS.Timeout
private setCurrentTimeTimeout: ReturnType<typeof setTimeout>

constructor (player: videojs.Player, options: videojs.PlayerOptions) {
super(player, options)


Laden…
Annuleren
Opslaan