Procházet zdrojové kódy

Fix typings

tags/v4.1.0-rc.1
Chocobozzz před 4 měsíci
rodič
revize
f85b5afb7c
V databázi nebyl nalezen žádný známý klíč pro tento podpis ID GPG klíče: 583A612D890159BE
1 změnil soubory, kde provedl 2 přidání a 2 odebrání
  1. +2
    -2
      client/src/assets/player/mobile/peertube-mobile-plugin.ts

+ 2
- 2
client/src/assets/player/mobile/peertube-mobile-plugin.ts Zobrazit soubor

@@ -15,10 +15,10 @@ class PeerTubeMobilePlugin extends Plugin {
private seekAmount = 0

private lastTapEvent: TouchEvent
private tapTimeout: NodeJS.Timeout
private tapTimeout: ReturnType<typeof setTimeout>
private newActiveState: boolean

private setCurrentTimeTimeout: NodeJS.Timeout
private setCurrentTimeTimeout: ReturnType<typeof setTimeout>

constructor (player: videojs.Player, options: videojs.PlayerOptions) {
super(player, options)


Načítá se…
Zrušit
Uložit