Przeglądaj źródła

Fix redis connection timeout

We don't need to start it at this point
And it could lead to issues when nodejs is compiling peertube using sync
calls
tags/v4.1.0-rc.1
Chocobozzz 4 miesięcy temu
rodzic
commit
cea093bca5
Nie znaleziono w bazie danych klucza dla tego podpisu ID klucza GPG: 583A612D890159BE
1 zmienionych plików z 0 dodań i 4 usunięć
  1. +0
    -4
      server/middlewares/cache/cache.ts

+ 0
- 4
server/middlewares/cache/cache.ts Wyświetl plik

@@ -1,10 +1,6 @@
import { HttpStatusCode } from '../../../shared/models/http/http-error-codes'
import { Redis } from '../../lib/redis'
import { ApiCache, APICacheOptions } from './shared'

// Ensure Redis is initialized
Redis.Instance.init()

const defaultOptions: APICacheOptions = {
excludeStatus: [
HttpStatusCode.FORBIDDEN_403,


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz