Procházet zdrojové kódy

Fix redis connection timeout

We don't need to start it at this point
And it could lead to issues when nodejs is compiling peertube using sync
calls
tags/v4.1.0-rc.1
Chocobozzz před 4 měsíci
rodič
revize
cea093bca5
V databázi nebyl nalezen žádný známý klíč pro tento podpis ID GPG klíče: 583A612D890159BE
1 změnil soubory, kde provedl 0 přidání a 4 odebrání
  1. +0
    -4
      server/middlewares/cache/cache.ts

+ 0
- 4
server/middlewares/cache/cache.ts Zobrazit soubor

@@ -1,10 +1,6 @@
import { HttpStatusCode } from '../../../shared/models/http/http-error-codes'
import { Redis } from '../../lib/redis'
import { ApiCache, APICacheOptions } from './shared'

// Ensure Redis is initialized
Redis.Instance.init()

const defaultOptions: APICacheOptions = {
excludeStatus: [
HttpStatusCode.FORBIDDEN_403,


Načítá se…
Zrušit
Uložit