Bläddra i källkod

Display all user history

Not limited to instance federation bubble
tags/v4.1.0-rc.1
Chocobozzz 4 månader sedan
förälder
incheckning
ac75f640fe
Ingen känd nyckel hittad för denna signaturen i databasen GPG-nyckel ID: 583A612D890159BE
1 ändrade filer med 2 tillägg och 7 borttagningar
  1. +2
    -7
      server/models/user/user-video-history.ts

+ 2
- 7
server/models/user/user-video-history.ts Visa fil

@@ -57,19 +57,14 @@ export class UserVideoHistoryModel extends Model<Partial<AttributesOnly<UserVide
})
User: UserModel

static async listForApi (user: MUserAccountId, start: number, count: number, search?: string) {
const serverActor = await getServerActor()

static listForApi (user: MUserAccountId, start: number, count: number, search?: string) {
return VideoModel.listForApi({
start,
count,
search,
sort: '-"userVideoHistory"."updatedAt"',
nsfw: null, // All
displayOnlyForFollower: {
actorId: serverActor.id,
orLocalVideos: true
},
displayOnlyForFollower: null,
user,
historyOfUser: user
})


Laddar…
Avbryt
Spara