Procházet zdrojové kódy

Display all user history

Not limited to instance federation bubble
tags/v4.1.0-rc.1
Chocobozzz před 4 měsíci
rodič
revize
ac75f640fe
V databázi nebyl nalezen žádný známý klíč pro tento podpis ID GPG klíče: 583A612D890159BE
1 změnil soubory, kde provedl 2 přidání a 7 odebrání
  1. +2
    -7
      server/models/user/user-video-history.ts

+ 2
- 7
server/models/user/user-video-history.ts Zobrazit soubor

@@ -57,19 +57,14 @@ export class UserVideoHistoryModel extends Model<Partial<AttributesOnly<UserVide
})
User: UserModel

static async listForApi (user: MUserAccountId, start: number, count: number, search?: string) {
const serverActor = await getServerActor()

static listForApi (user: MUserAccountId, start: number, count: number, search?: string) {
return VideoModel.listForApi({
start,
count,
search,
sort: '-"userVideoHistory"."updatedAt"',
nsfw: null, // All
displayOnlyForFollower: {
actorId: serverActor.id,
orLocalVideos: true
},
displayOnlyForFollower: null,
user,
historyOfUser: user
})


Načítá se…
Zrušit
Uložit