Преглед на файлове

Translated using Weblate (Croatian)

Currently translated at 99.5% (2190 of 2199 strings)

Translation: PeerTube/angular
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/peertube/angular/hr/
tags/v5.1.0
Milo Ivir Weblate преди 2 месеца
родител
ревизия
38b4e733d2
променени са 1 файла, в които са добавени 493 реда и са изтрити 504 реда
  1. +493
    -504
      client/src/locale/angular.hr.xlf

+ 493
- 504
client/src/locale/angular.hr.xlf
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


Loading…
Отказ
Запис