Procházet zdrojové kódy

Memorize scroll position when maximized mode used with markdown textarea

tags/v3.0.0-rc.1
kimsible Chocobozzz před 2 měsíci
rodič
revize
363726fe9a
1 změnil soubory, kde provedl 8 přidání a 1 odebrání
  1. +8
    -1
      client/src/app/shared/shared-forms/markdown-textarea.component.ts

+ 8
- 1
client/src/app/shared/shared-forms/markdown-textarea.component.ts Zobrazit soubor

@@ -1,3 +1,4 @@
import { ViewportScroller } from '@angular/common'
import truncate from 'lodash-es/truncate'
import { Subject } from 'rxjs'
import { debounceTime, distinctUntilChanged } from 'rxjs/operators'
@@ -35,8 +36,12 @@ export class MarkdownTextareaComponent implements ControlValueAccessor, OnInit {
isMaximized = false

private contentChanged = new Subject<string>()
private scrollPosition: [number, number]

constructor (private markdownService: MarkdownService) {}
constructor (
private viewportScroller: ViewportScroller,
private markdownService: MarkdownService
) { }

ngOnInit () {
this.contentChanged
@@ -86,11 +91,13 @@ export class MarkdownTextareaComponent implements ControlValueAccessor, OnInit {
}

private lockBodyScroll () {
this.scrollPosition = this.viewportScroller.getScrollPosition()
document.getElementById('content').classList.add('lock-scroll')
}

private unlockBodyScroll () {
document.getElementById('content').classList.remove('lock-scroll')
this.viewportScroller.scrollToPosition(this.scrollPosition)
}

private async updatePreviews () {


Načítá se…
Zrušit
Uložit