Procházet zdrojové kódy

Fix privacy/channel select on upload

tags/v2.4.0
Chocobozzz před 1 měsícem
rodič
revize
30b1e10603
V databázi nebyl nalezen žádný známý klíč pro tento podpis ID GPG klíče: 583A612D890159BE
3 změnil soubory, kde provedl 6 přidání a 4 odebrání
 1. +2
  -2
    client/src/app/+videos/+video-edit/video-add-components/video-upload.component.ts
 2. +1
  -0
    client/src/app/shared/shared-forms/select/select-options.component.html
 3. +3
  -2
    client/src/app/shared/shared-forms/select/select-options.component.ts

+ 2
- 2
client/src/app/+videos/+video-edit/video-add-components/video-upload.component.ts Zobrazit soubor

@@ -185,9 +185,9 @@ export class VideoUploadComponent extends VideoSend implements OnInit, OnDestroy

this.form.patchValue({
name,
privacy,
privacy: this.firstStepPrivacyId,
nsfw,
channelId,
channelId: this.firstStepChannelId,
previewfile: this.previewfileUpload
})+ 1
- 0
client/src/app/shared/shared-forms/select/select-options.component.html Zobrazit soubor

@@ -4,6 +4,7 @@
[(ngModel)]="selectedId"
(ngModelChange)="onModelChange()"
[clearable]="clearable"
[labelForId]="labelForId"
[searchable]="searchable"

bindLabel="label"


+ 3
- 2
client/src/app/shared/shared-forms/select/select-options.component.ts Zobrazit soubor

@@ -1,5 +1,5 @@
import { Component, Input, forwardRef } from '@angular/core'
import { NG_VALUE_ACCESSOR, ControlValueAccessor } from '@angular/forms'
import { Component, forwardRef, Input } from '@angular/core'
import { ControlValueAccessor, NG_VALUE_ACCESSOR } from '@angular/forms'

export type SelectOptionsItem = {
id: string | number
@@ -26,6 +26,7 @@ export class SelectOptionsComponent implements ControlValueAccessor {
@Input() clearable = false
@Input() searchable = false
@Input() groupBy: string
@Input() labelForId: string

selectedId: number | stringNačítá se…
Zrušit
Uložit