Przeglądaj źródła

Don't send undefined with HTML input

tags/v5.1.0
Chocobozzz 2 miesięcy temu
rodzic
commit
04852e14b4
Nie znaleziono w bazie danych klucza dla tego podpisu ID klucza GPG: 583A612D890159BE
1 zmienionych plików z 3 dodań i 0 usunięć
  1. +3
    -0
      client/src/app/+videos/+video-edit/shared/video-edit.component.ts

+ 3
- 0
client/src/app/+videos/+video-edit/shared/video-edit.component.ts Wyświetl plik

@@ -355,6 +355,9 @@ export class VideoEditComponent implements OnInit, OnDestroy {
for (const setting of this.pluginFields) {
await this.pluginService.translateSetting(setting.pluginInfo.plugin.npmName, setting.commonOptions)

// Not a form input, just a HTML tag
if (setting.commonOptions.type === 'html') continue

const validator = async (control: AbstractControl) => {
if (!setting.commonOptions.error) return nullŁadowanie…
Anuluj
Zapisz